Платформата за съдебна етика е с нов адрес: https://judicialethicsplatform.nij.bg/ .
След 5 секунди ще бъдете пренасочени автоматично!

 

 

 

 

The judicial ethics platform has a new address: https://judicialethicsplatform.nij.bg/ .
You will be automatically redirected after 5 seconds!