Държава  България
Съществува ли етичен кодекс ☒ Да

☐ Не

Забележка:

 

Брой етични кодекси ☐ За съдии

☐ За прокурори

☒ За двете професии

 

Източници Етичен кодекс на българските магистрати ENG, BGN

Вашият коментар