Държава Гърция
Съществува ли етичен кодекс ☒ Да

☐ Не

Забележка:

Гърция все още няма насоки за съдебна етика или общ набор от принципи, разработени за съдиите. Приемането на насоки и документи, определящи общи принципи на поведение, изглежда удовлетворява необходимостта от налагане на общественото доверие в съдебната власт. Насоките са по-ефективни от приемането на типични правни текстове, тъй като са по-гъвкави за преразглеждане, докато обществените нужди се развиват.

 

Брой етични кодекси ☐ За съдии

☒ За прокурори

☐ За двете професии

 

Sources Етичен кодекс за прокурори GR, ENG

Темис състезания 2017 – Отбор Гърция

Вашият коментар