Настоящият раздел е само отправна точка за създаване на електронни инструменти за Етика и Професионално поведение в ЕС. В този раздел, можете да видите Основните източници на Етични и Професионални правила, които можете да изтеглите. Освен това, екипът е проучил етичните кодекси на 27 държави-членки на ЕС, резултатите от които са включени в Атласа на етичните кодекси. Там можете да намерите повече информация за съществуващите етични правила в страните от ЕС и да ги изтеглите. В раздела можете да снамерите информация относно основните понятия по съдебна Етика и Професионално поведение чрез специално създадения Речник. Имате достъп до база данни относима към съдебната практикта за магистрати, както и допълнителни източници за чете в раздел Литература.

Вашият коментар