Българският футурист и експерт в областта на изкуствения интелект, г-жа Мариана Тодорова проведе обучение на Европейската мрежа за съдебно обучение на тема „Изкуственият интелект в областта на превенцията, разследването и наказателното преследване на престъпленията“. Модератор на уебинара е съдия Ангелина Лазарова от Апелативен съд Варна, преподавател на НИП и членВиж повече:

„…не съществува по-красиво нещо от събудената надежда. Тези, които принадлежат на съдебните зали са призвани да събудят надеждата в хората, че тук, на земята, има правосъдие – живо и справедливо.“   Адв. Хараламбиев, отскоро Националният институт на правосъдието създаде платформа, посветена на въпросите на съдебната етика: https://judicialethicsplatform.eu/ Вашите безспорни професионални постиженияВиж повече:

На 09.12.2022 г. са публикувани Насоки (Атлас) относно съдебната етика в гражданското и наказателното правосъдие (за съдии и прокурори) в Гърция. Всъщност в преамбюла му се предвижда, че той е изготвен в съответствие със стандартите на Бангалорските принципи за съдебно поведение, Магна Харта на съдебната власт и др. Изрично сеВиж повече:

Консултативния съвет на европейските съдии (КСЕС) разясни своето становище относно свободата на изразяване на съдиите и посочи, че в няколко държави членки се наблюдава засилено използване на социални медии от съдиите, но въпреки това в малко кодекси за поведение се дават конкретни практически насоки в това отношение     ВВиж повече:

Уважаеми колеги, На 16 февруари 2023 г. от 14:00 до 15:00 часа ще се проведе уебинар на Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) на тема „Изкуствен интелект”. Модератор на обучението ще е съдия Ангелина Лазарова – Апелативен съд Варна, която е част и от Платформата по Съдебна етика. Предизвикателства иВиж повече: