Екипът ни участва за втори път в програмата AIAKOS 2022. Този път събитието се проведе в периода 28.11.2022-02.12.2022 г. в сградата на Националния институт на правосъдието, гр. София. Участниците бяха от Франция, Белгия, Холандия, Германия, Полша, Словения и България. Всички те написаха коледни пожелания на родния си език към българскитеContinue Reading

На 17 ноември нашият екип имаше златната възможност да се срещне с млади съдебни професионалисти от цяла Европа благодарение на Програмата за обмен AIAKOS, организирана от Националния институт на правосъдието (България), която се проведе в сградата на Института. Екипът успя не само да обмени идеи с нашите чуждестранни колеги относноContinue Reading