Консултативния съвет на европейските съдии (КСЕС) разясни своето становище относно свободата на изразяване на съдиите и посочи, че в няколко държави членки се наблюдава засилено използване на социални медии от съдиите, но въпреки това в малко кодекси за поведение се дават конкретни практически насоки в това отношение     ВВиж повече: